Aktuelle saker fra hele SV - Side 11

Publisert 7. juni 2021 10:29

- I Asia har India spesielt fokusert på sitt umiddelbare nærområde. Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Afghanistan, Maldivene og Myanmar var alle sentrale mottakerland av den India-produserte Covaxin, i perioden fra januar til april i år. Dette er land som India betrakter som sin «naturlige innflytelsessfære». Samtidig er dette også land hvor den kinesiske innflytelsen har vært økende de senere årene, skriver Kenneth Bo Nielsen på Asiapunkt.

Bildet kan inneholde: øyevipper, produkt, gest, lykkelig, font.
Publisert 5. juni 2021 09:50

I snart halvannet år i en pandemi er vi hver dag blitt minnet om livsvitenskapens betydning for vår livskvalitet. Vi har fått demonstrert hvordan verdens bærekraftsmål ikke kan realiseres uten en kraftinnsats innen livsvitenskap. Det samme gjelder den overordnede visjonen, å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, og stoppe klimaendringene innen 2030. I Norge har vi unike muligheter til å bygge opp en sterk helsenæring i årene som kommer. Når regjeringen nå skal revidere gjeldende Langtidsplan, mener UiO at Livsvitenskap og helse bør utgjøre en av planens fem langsiktige prioriteringer.

Se lenke til fullstendig versjon av innspillet her. Tusen takk til andre deltakere i arbeidsgruppen Jens Petter Berg, Eivind Engebretsen, Reidunn Aalen og Lars Tjelta Westlye.

Portrettbilde av Willy Pedersen
Publisert 3. juni 2021 11:31

Rusreformen kommer til å bli stoppet av Stortinget. Det store flertallet av brukere av illegale rusmidler skal fortsatt møtes med politi og straffereaksjoner. I en kronikk i Aftenposten skriver Willy Pedersen om en ny studie blant jevnlige brukere av illegale rusmidler. Den viser at mange unnlater å tilkalle ambulanse og å fortelle helsepersonell om eget bruk, av frykt for politiet.

Bildet kan inneholde: dagtid, grønn, verden, motorkjøretøy, font.
Publisert 1. juni 2021 10:31

- Den midlertidige kollapsen av Indias vaksinediplomati vil få alvorlige konsekvenser for nabolandene, spesielt Bangladesh, Nepal, Myanmar og Sri Lanka, som alle har vært viktige mottakere av indisk-produserte vaksiner. Men etterdønningene vil merkes blant lav- og middelinntektsland i hele verden, skriver Kenneth Bo Nielsen i Asiapunkt.

Bildet kan inneholde: vann, himmel, leppe, smil, kjeve.
Publisert 31. mai 2021 15:14

- Jeg leser og skriver og regner, og lager eksperimenter, der vi får veldig mange mennesker til å spille forskjellige slags dataspill. Det sier professor ved Økonomisk institutt Karine Nyborg, når hun blir bedt om å forklare en åtte-åring hva hun driver med. 

Bildet kan inneholde: klær, hår, panne, ansikt, nese.
Publisert 31. mai 2021 10:29

- For meg er det viktig med et nedenfra-blikk på saker og prosesser som skal behandles på øverste organisasjonsnivå, sier Brita Langeid. Hun er rådgiver ved Institutt for sosiologi opg samfunnsgeografi og stiller som kandidat for  de teknisk- administrativt ansatte  til universitetsstyret. 

Bilde av Helene Amundsen Nissen- Lie
Publisert 26. mai 2021 14:34

- Jeg er mest motivert av å jobbe for vilkårene for akademisk frihet og selvstyret i et samfunn som mer og mer dreier over til å bli ledet ut fra politiske mål, styringsprinsipper og krav om lønnsomhet og produktivitet, sier Helene Amundsen Nissen-Lie. Hun er professor ved Psykologisk institutt og stiller som kandidat for de vitenskapelig ansatte til universitetsstyret.   

Image may contain: Hand, Product, Purple, Violet, Finger.
Published May 25, 2021 12:21 PM

We are happy to announce that the Research Council of Norway (RCN) has decided to fund the OSIRIS Centre for the last period of the centre. An international panel of experts has evaluated the centre and recommended that it continues. This recommendation was adopted by the RCN's board of directors in February this year.

Bildet kan inneholde: azure, skrift, elektrisk blå, rektangel, skilting.
Publisert 20. mai 2021 14:09

- Vi vet ennå ikke hvor de pågående bondeprotestenes defensive kamp vil lede oss. Men selv om de nye jordbrukslovene til slutt blir opphevet, vil sentrale utfordringer for indisk jordbruk bli værende - utfordringer som er både økonomiske og økologiske, og som uansett vil måtte håndteres, skriver Kenneth Bo Nielsen på SUMs blogg "Terra Nullius". 

Bildet kan inneholde: rektangel, gest, kunst, font, verktøy.
Publisert 20. mai 2021 09:30

I vår skal det velges nye medlemmer til Universitetet i Oslos styre. De totalt fire ansatte-representantene i styret får svært viktig innflytelse over strategi og retning for Universitetet i Oslo de neste fire årene. Nå kan du møte dem i et digitalt valgmøte 2.juni.

Bildet kan inneholde: ledd, hode, anlegg, skulder, organ.
Publisert 19. mai 2021 11:43

Antall studier av psykedelika har blitt mangedobla de siste årene. I Små steder, store spørsmål, en serie fra podkasten Universitetsplassen spør Thomas Hylland Eriksen og Ståle Wig om vi står midt i en revurdering av rusfeltet. Sosiolog Willy Pedersen og antropolog Anna Høifødt er gjester.