UiO-forening vinner på børs

Foreningen UiO Finans ligger høyt oppe på  Nordnets børskonkurranse for universiteter og høyskoler.  Nå inviterer de flere til å bli med å lære aksjeanalyse- og handel "hands-on".

gruppebilde av studenter. 8 gutter og to jenter.

En plass i solen: noen av medlemmene i fondsavdelingen til UiO Finans. På benken: Jan Sobieski, Casper Berg Hauge, Joachim Sandnes, Thea Julie Bolstad.

Stående: Maren Caroline Berryman, Henrik Staavi, Elias Froholt, Haakon Ottem Svanes, Johan McAdam, Erlend Brede Torvanger Ellingsen. Bilde: Eirik Jacobsen, UiO.

Casper Berg Hauge studerer samfunnsøkonomi og leder fondsavdelingen i foreningen. Han forteller at medlemmene i foreningen forvalter et fond på 100.000 kr. for Nordnet. Det har så langt gått veldig bra.

Vi har hatt en eventyrlig sesong med 7,5 % urealisert avkastning siden oppstart i september  2019.

Det er godt over indeks, som er vårt viktigste sammenligningsgrunnlag, forklarer Hauge.  

Foreningens tilbud

Foreningen har tilbud både til de som ønsker å delta aktivt i fondsforvaltning og til de som ønsker mer innsikt i finanssektoren generelt. 

Tilbud til alle:

  • Arrangementer:Besøk fra bedrifter som DNB Markets, Nordnet og KLP samt arrangementer med fokus på temaer som bærekraft og lignende.

Tilbud til medlemmer:

  • Deltagelse i fondsforvaltning: Fondet på 100.000 kr. er investert på Oslo Børs og Oslo Axess. Foreningen deltar på Nordnets Skoleduell, i konkurranse med andre skoler rundt i landet.

Arrangementsdelen har ca. 300 følgere på Facebookgruppen "UiO finans- og investeringsforening."

Finans for alle

-Vi ser et stort potensiale i å vekke finansinteressen hos flere.

NRKs «EXIT»-serie var kanskje ingen god reklame. Heldigvis kan slike typer telles på to hender i en bransje med mange tusen sysselsatte.

Bransjen er den neststørste bransjen i Norge og mange ansatte har bakgrunn fra UiO, sier Hauge og nevner fysikk, helsefag og språkstudier som eksempler.

Foreningen jobber for å redusere avstanden fra studier til jobb. De ser at selv økonomistudenter «glemmer» å vurdere en karriere innen finans.

Innsikt i selskaper

Fondsgruppen er en læringsplattform for de som kan tenke seg en yrkesretning innen aksjeanalyse.

Både i privat og offentlig sektor mener jeg at mange vil få utbytte av å kunne analysere selskaper.

Spoler jeg noen år tilbake var det ikke mye jeg fikk ut av å se på et regnskap, sier studenten som var med å starte opp fondsdelen i foreningen sammen med Erik Berg-Johnsen og Haakon Svanes.

Som samfunnsøkonomistudent har han lært å se trender i makroøkonomien. - Men fondet har aksjer i ulike sektorer og andre studieretninger er derfor relevante, sier Hauge og trekker frem teknologisektoren der en informatikkstudent vil ha stor fordel.

En forening for alle 

Eneste kriterium for å delta i foreningen er et ønske om å lære, sier Hauge.

Vi har medlemmer som aldri har tatt et eneste økonomifag. Mye av kunnskapen kommer ved å delta på møter og diskusjoner.

Og skulle en ønske å gå videre med dette etter studier så finnes det muligheter innen sektorer som bank, eiendom, bolig og næring, avslutter Hauge med.

Kontakt

Facebookside for åpne arrangementer:UiO finans- og investeringsforening.

Leder av fondsdelen: Casper Berg Hauge

Av Eyrun Thune
Publisert 17. feb. 2020 13:39 - Sist endret 26. okt. 2020 08:55