Læringssenteret moderniseres

- Læringssenteret og auditorium 6 har fungert godt i mange år, men nå er det behov for en modernisering, sier Mari Anne Ramstad, IT-leder ved SV-fakultetet.

Bildet kan inneholde: bygning, gulv, rom, gulv, møbler.

Med oppussingen skal læringssenteret bli mindre statisk og mer fleksibelt, slik både studenter og ansatte ønsker det. (Foto: Mari Anne Ramstad, UiO)

Mari Anne Ramstad som både er SV-fakultetets ITsjef og eiendomskoordinator peker spesielt på to områder: 

  • Behov for bedre lydisolering av kollokvierommene.
  • Behov for et mer tidsriktig inngangsparti.

Mer fleksibilitet

Ramstad forteller at nye og endrede behov hos studentene gjør at fakultetet vil satse mer på soner og fleksible plasser i inngangspartiet. Kollokvierommene vil bli lydisolert mot de stille lesesalene. Det vil da være mulig å ha små arrangement i den aktive sonen.

Det som må vike er noen lesesalsplasser av den gamle sorten, men det totale antallet leseplasser blir tilnærmet et samme som i dag.

Siden studentene er mer mobile  vil statiske PC-plasser bli redusert og det legges til flere strømuttak. 

Gode innspill

I utarbeidelsen av en masterplan for SV-bygninger i 2017 fikk administrasjonen inn ønsker og innspill fra både studenter og ansatte.

 

- Blant annet kom det fram et ønske om  flere undervisningsrom hvor forholdene er lagt til rette for bedre interaksjon mellom studenter og ansatte. Det var også ønske om områder som støtter mer opp under samarbeid enn den tradisjonelle forelesningen, sier Ramstad. Studentene ønsket seg også flere kollokvierom. 

Byggestart

- Vi er i ferd med å innhente tillatelse for ombygging av auditorium 6, for å imøtekomme  disse interessene, sier Ramstad som håper at arbeidet kan begynne i løpet av sommerferien, slik at lokalene kan tas i bruk i oktober.

Av Eyrun Thune
Publisert 4. juni 2020 10:25 - Sist endret 26. okt. 2020 08:55