Fridtjof Nansens pris til Carl Henrik Knutsen

- Jeg er stolt over at forskningen min får en slik anerkjennelse, sier  professor i statvitenskap Carl Henrik Knutsen, som  får Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2020.

Smilende mannlig professor.

Professor Carl Henrik Knutsen ble overrasket på utenlandsopphold i Chile med forskningspris.  Han fikk beskjed om prisen 9.mars i Santiago, Chile, hvor han for tiden oppholder seg. Foto: Privat.

Prisen overrekkes 4. mai på årsmøtet til Det Norske Videnskaps-Akademi.

- Jeg setter stor pris på denne utmerkelsen, og synes det er spesielt flott siden den gis for forskningsbidragene mine generelt.

I tillegg er jeg svært takknemlig til mange gode kolleger, og spesielt medforfattere og andre samarbeidspartnere.

Jeg kunne umulig ha levert like mye og bra forskning om det ikke hadde vært for at jeg tar del i et større lag, sier Knutsen, som er professor ved Institutt for statsvitenskap.

Begrunnelse for prisen

«Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere» i klassen humaniora og samfunnsfag tildeles av styret for Nansenstiftelsen.

Leder av styret, Øyvind Østerud, professor ved Institutt for statsvitenskap forklarer bakgrunnen for tildelingen:

Beslutningen er forberedt av en innstillingskomite som har lagt vekt på betydningen av Knutsens studier av politiske institusjoner, særlig sammenhengen mellom styreform og økonomisk vekst, der demokratier gjennomgående ser ut til å bidra til en høyere vekstrate.

Den bredere spredningen av ny teknologi kan være noe av forklaringen. Knutsen har også vist hvordan diktaturer kan forlenge sitt eget liv ved å utforme velferdsprogrammer som sikrer dem støtte fra viktige grupper. Knutsen har en betydelig produksjon i sentrale tidsskrifter og han har kvalifisert seg til viktig forskningsstøtte fra både nasjonale og internasjonale kilder.

Tidligere pristildeling

Det er ikke Knutsens første pris. I 2012 fikk han HMK gullmedalje for doktorgradsavhandlingen   "The Economic Effects of Democracy and Dictatorship". 

Carl Henrik Knutsen har jobbet ved Institutt for statsvitenskap siden han ble stipendiat i 2007 og forsker på komparativ politikk.

Knutsen er for tiden i Santigago, Chile, hvor han skal presentere ulike forskningsbidrag på Pontificia Universidad Catolica de Chile.

- Her vil jeg snakke om både revolusjonsfrykt og innvirkning på velferdsstatsrefomer samt om masseprotester og regimeendring, sier Knutsen. 

Se oversikt over tidligere prisvinnere på Nansenfondets nettsider.

Av Eyrun Thune
Publisert 12. mars 2020 08:11 - Sist endret 26. okt. 2020 08:55