Studentene på SV godt fornøyd med studiene

Studentene på SV-fakultetet er godt fornøyd med studieprogrammene de går på, men savner tilbakemelding fra faglige ansatte og informasjon om karrieremuligheter. – Her har vi en jobb å gjøre, sier SV-dekan Nils-Henrik Mørch von der Fehr.

Trives med studiene: Studentene på SV- fakultetet trives med studiene, men kunne tenkt seg mer oppfølging. (Foto: UiO) 

Det årlige Studiebarometeret bla lagt fram i dag. På en skala fra 1-5, der 5 er best, får høyere utdanning en karakter på 4,1. Universitetet i Oslo kommer på fjerdeplass blant de ti norske universitetene med en studietilfredshet på 4,0.  

På SV-fakultetet er 82 prosent av studentene fornøyd med det studieprogrammet de går på og 89 prosent oppgir at de studerer det de ønsker. Studentene synes også at studiene ligger på at riktig nivå med hensyn til utfordringer, krav til forståelse og resonnement.

På rett vei

- Vi har arbeidet mye med studiekvaliteten på fakultetet de siste årene. At så mange av studentene våre uttrykker tilfredshet med det faglige innholdet, tyder på at vi er på rett vei, sier Nils-Henrik Mørch von der Fehr.

SV-dekanen er imidlertid opptatt av at studentene skal føle seg bedre ivaretatt av de faglige ansatte og også høre mer om karrieremuligheter mens de studerer. 

- Tettere kontakt med arbeidslivet gjennom samarbeid om praksisplasser  og også om muligheter for flere bachelor- og masteroppgaver på oppdrag fra relevante arbeidsgivere,  er viktig. Dette er tiltak vi er i gang med og også vil prioritere framover, sier von der Fehr.

Han er glad for at SV- fakultetet har vitenskapelige ansatte som gir undervisning på høyt nivå, men understreker at det det også er viktig at de gjør seg tilgjengelige, slik at terskelen ikke blir for høy for å ta kontakt.

 

Studiebarometeret 18 - Resultater for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Svarprosenten ved fakultetet var 45% for Studiebarometeret 18 (nedgang på 8 prosentpoeng fra i fjor).

Hovedtendenser:

Høy skår på overordnet tilfredshet

89% går på det programmet de helst vil gå på, og 82% er tilfreds med studieprogrammet

Dette er studentene mest fornøyd med

 • Generell tilfredshet på studieprogrammet
 • Bibliotektjenester
 •  I hvilken grad studiet er faglig utfordrende og krever forståelse og resonnement

Dette er studentene minst fornøyd med

 • Informasjon om karriere, og mulighet for å knytte kontakter med arbeidsliv
 • Medvirkning
 • Antall tilbakemeldinger fra faglig ansatte.

Størst oppgang fra forrige undersøkelse

 • Informasjon om studieprogrammet
 • Tilfredshet på studieprogrammet
 • Vurderingsformer 

Størst nedgang fra forrige undersøkelse

 • I hvilken grad studentene opplever å få kompetanse som er viktig i arbeidslivet (nedgang på 0,4 prosentpoeng).

Lav skår på tilbakemelding fra faglig ansatte på faglig utvikling

 • Hele 67% svarer at de aldri har diskutert sin faglige utvikling/resultater med faglig ansatte. 

Overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning (nytt område)

 • Svært få oppgir at de fikk veiledning om studievalg på videregående skole, og at mulighetene for å få veiledning var liten.

Les også:

Rektorbloggen:Studiebarometeret 2018

Khrono: Studiebarometeret: Overgangen fra skole til studier: Et sjokk å skulle styre seg selv

Uniforum: Studiebarometeret 2018: En av tre misfornøyde med antall tilbakemeldinger 

 

 

Av Gro Lien Garbo og Liv Tone Måseidvåg
Publisert 12. feb. 2019 12:36 - Sist endret 13. feb. 2019 09:31