Sosialantropologi ved UiO på topp i internasjonal rangering

Sosialantropologi og filosofi er de to fagene ved UiO som får høyest rangering i den såkalte QS World University Ranking på fag og fagområder, som ble offentliggjort 27. februar. Sosialantropologi er det faget ved UiO som i gjennomsnitt er høyest rangert i tidsperioden 2017-2019

Antropologer i front: Sosialantropologisk institutt ved en anledning der det ble arrangert åpen etasje. (Foto: UiO)   

UiO er ellers blant de høyest rangerte institusjonene i verden på 33 av de 52 fag som omtales i år, og på alle fem fagområder. UiO er blant de 50 beste institusjonene i verden på sju fag og blant de 100 beste på 16 fag. Det har skjedd en positiv utvikling over tid: I 2015 hadde UiO kun to fag blant de 50 beste og ni blant de 100 beste.

På enkeltfag er UiO høyest rangert på antropologi og filosofi (25), Earth and Marine sciences (33), utdanning (40), kommunikasjon og teologi (45) og anatomi/fysiologi (48). Filosofi har sterkest fremgang i år, mens antropologi altså er det faget ved UiO som er gjennomsnittlig høyest rangert i tidsperioden 2017-2019.

Teoretiske ambisjoner

- Dette er meget gledelig og er et resultat av et solid lagarbeid over tid, sier Rune Flikke, instituttleder på Sosialantropologisk institutt (SAI).  

- Hva har gjort at dere har kommet så høyt opp?
- Veldig mye av dette arbeidet startet med NFRs evaluering av norsk antropologi i 2011. Her ble det påpekt at arven etter Fredrik Barth var et empirisk sterkt fagmiljø basert på langvarige feltarbeid, men manglet teoretiske ambisjoner. I etterkant av denne evalueringen ble SAI, ved dagens prodekan Ingjerd Hoëm, tildelt det institusjonsforankrede strategiske prosjektet  Anthropos and the material. Gjennom dette forskningsprosjektet jobbet SAI fram faglige fokus som har resultert i noen dynamiske forskningsgrupper som har resultert i en rekke solide publikasjoner og forskningsprosjekter.

Arbeidet vårt har blitt ytterligere styrket gjennom rekruttering av fem ambisiøse internasjonale forskere som har bidratt til å fornye miljøet med nye teoretiske perspektiver.

Dette arbeidet ble videreført av forrige instituttleder Knut Nustad er det samme jeg ønsker å bygge videre på i min periode.

- Hva betyr rangeringen for dere?

- Dette er en meget positiv anerkjennelse til hele staben fra administrasjon, PhD og postdoc til den fast ansatte vitenskapelige staben og gir oss ny motivasjon til å stå på videre med vårt langsiktige arbeid.

Jeg tror også denne faglige anerkjennelsen gir oss en ny giv på rekruterings- og undervisningsfronten.

Omdømme og siteringer

QS World University Ranking bruker fire indikatorer i rangeringen: Akademisk omdømme, omdømme blant arbeidsgivere, siteringer og H-index (antall publiserte artikler og antall siteringer). Vekten for hver av de fire indikatorene varierer avhengig av fagområde. For eksempel kan vekten av akademisk omdømme variere fra 40 % (biologi) til 80 % (engelsk). Som regel legger QS større vekt på omdømme innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, mens siteringer har større tyngde innenfor MEDNAT fagene. Det finnes alltid metodeutfordringene ved rangeringer av denne typen. Å sammenlikne fag med fag regnes likevel som mer treffsikkert og mindre komplekst enn å sammenlikne hele institusjoner. 

Mer om QS University Ranking

Av Gro Lien Garbo
Publisert 27. feb. 2019 18:09 - Sist endret 27. feb. 2019 18:09