Sentralbanksjefen til Blindern: Trives blant engasjerte unge mennesker

- Jeg synes studentene stiller veldig gode spørsmål hvert eneste år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen, som torsdag 28. februar, tradisjonen tro,  kommer til Universitetet i Oslo og SV-fakultetet for å holde årstalen for studentene.

Øystein Olsen på Blindern

Mer uformell: Sentralbanksjef Øystein Olsen trives på Blindern og løsner litt på snippen i møtet med studentene. (Foto: Ola Sæther/ Uniforum) 

- Hva betyr det for deg å komme til Blindern og holde årstalen for studentene for åttende gang?

-  Det er flott å få komme til UiO og Blindern og holde talen enda en gang. Det er en tale som er veldig godt gjennomarbeidet, og jeg føler at budskapet er verdt å formidle og lytte til.

Jeg liker og trives veldig godt med å komme til en litt annen type forsamling enn det jeg møter i Norges Bank på selve årstaledagen.

Her møter jeg  unge mennesker som jeg vet er engasjerte i problemstillingene som jeg tar opp.

- Du får spørsmål fra studentene hvert år: Hva er ditt inntrykk av spørsmålene og kunnskapsnivået?

-    En av de tingene som gir en positiv følelse ved å komme til Blindern er at unge oppegående mennesker får anledning til å stille spørsmål - det får jo ikke de som sitter som kommer på selve årstalen. Det å utveksle tanker og synspunkter om de problemstillingene jeg tar opp er veldig interessant. Jeg synes det er veldig gode spørsmål som blir stilt hvert eneste år.

- Hva mener du er mest interessant for nettopp studenter som målgruppe i årets tale?

-    Talen heter økonomiske perspektiver, og i år har den definitivt noen fremtidsperspektiver som går som en rød tråd gjennom talen. Den tar opp noen globale utviklingstrekk innen blant annet klima, handel og teknologi.

Dette er temaer som jeg har et veldig klart inntrykk av at studenter og unge mennesker er opptatt av.

Så håper jeg studentene også lytter med interesse til den delen som går på betalingssystemet. Der antar jeg det kan være noe lærdom å hente.

- Hva har din studiebakgrunn betydd for den jobben du har i dag?

-    Den har nok vært viktig. Jeg er storfornøyd med å ha studert samfunnsøkonomi. Jeg tror mange av de som har fått den jobben som jeg har nå, er samfunnsøkonomer. Samtidig er det ikke en nødvendig forutsetning. Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell, for eksempel, er jurist, men likevel fullt ut i stand til å formidle et økonomisk budskap.


- Rett før studentenes årstale arrangeres Norges Bank case-NM. Hva dreier det seg om?

-    På ulike læresteder i Norge, herunder UiO, arrangerer Norges Bank hvert år en casekonkurranse mellom grupper av studenter. Der får de etter min vurdering ganske interessante, men krevende oppgaver som ofte ligger innenfor bankens ansvarsfelt, for eksempel rentesettingen. For oss er det et viktig rekrutterings- og formidlingstiltak. Vi når ut til en viktig målgruppe med hvordan vi tenker og jobber, og hvilke problemstillinger man blir stilt overfor.

Sentralbanksjefen møter studentene 28.2 kl. 10.15-12.00

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 27. feb. 2019 13:25 - Sist endret 27. feb. 2019 13:25