Nytt dekanvalg på SV i høst

En dekanperiode går mot slutten og det er tid for å fremme kandidater til dekan og prodekanvervene ved SV- fakultetet for en ny fireårsperiode. Både ansatte og studenter kan foreslå kandidater.

Bjørn Erik Rasch forran inngangen til Eilert Sundths hus

- Vi ser fram til henvendelser om mulige kandidater til dekan og prodekanvervene så fort som mulig, sier leder av valgkomiteen Bjørn Erik Rasch. (Foto: Marte Sollund)

Først skal det foreslås kandidater. Fristen for dette går ut 11. oktober. Selve valget foregår i perioden 4.- 8. november.

- Det er viktig at innspill til valgkomiteen kommer i god tid før fristen 11. oktober, sier Bjørn Erik Rasch, som er leder for valgkomiteen og professor i statsvitenskap. Han ønsker å få inn forslag til kandidater så snart som mulig, før midten av september.

Kartlegger mulige kandidater

Valgkomiteen hadde i midten av august sitt første møte og har gjennom sommeren tatt imot forslag. Nå jobber de mer systematisk med å kartlegge mulige kandidater, blant annet gjennom samtaler med alle instituttledere, med nåværende dekanat og andre.

De som kan nomineres til dekan og prodekan skal, ifølge kompetansekravene som stilles, normalt ha professorkompetanse og bør ellers ha erfaring med politisk og strategisk ledelse, forsknings-  og studieledelse, i tillegg til erfaring med personalledelse og administrasjon.

 

Personlige egenskaper som arbeidskapasitet, kommunikasjonsevner og evne til samarbeid og lagbygging vektlegges.

 

Alle som har stemmerett ved fakultet, det vil si ansatte og registrerte studenter, har rett til å komme med forslag. Minst ti personer må stå bak forslaget dersom det ikke kommer via eller fra valgkomiteen. Men i første omgang er det fritt fram for å ta kontakt med Rasch eller andre medlemmer i valgkomiteen og fremme forslag.

Fint med flere å velge mellom

- Mandatet vårt er å finne minst ett godt egnet kandidatpar til dekan og prodekan. Et dekanat bør speile begge kjønn og ha en bredde i faglig bakgrunn, sier Bjørn Erik Rasch. Han understreker at det vil være fint om en kan finne flere egnede kandidatpar, til tross for at SV- fakultetet ikke har tradisjon for valgkamp mellom ulike alternativer. I mandatet er det presisert at dét er ønskelig.

 

- Gjennom en valgkamp får man jo bedre inntrykk av hva ulike kandidater står for. Å ha noen å velge mellom burde være en fordel for alle. Men mange aktuelle kandidater kvier seg nok for å gå inn i en valgkamp.

 

Som oftest har en applaudert at noen er villige til «å ta på seg oppgaven». Men oppfattes et kandidatpar som kontroversielle, er det større sannsynlighet for at motkandidater melder seg på, presiserer Rasch.

Når det er klart hvem som stiller til valg, vil de utarbeide en egenpresentasjon og en plattform som forteller hva de står for og hva de ønsker å gjennomføre.

- Vi ser fram til henvendelser om mulige kandidater så fort som mulig, sier Bjørn Erik Rasch, som understreker at alle i valgkomiteen kan kontaktes og at komiteen er bredt sammensatt med representanter for vitenskapelige, administrative ansatte og studenter.  


Av Gro Lien Garbo
Publisert 5. sep. 2019 13:00 - Sist endret 9. okt. 2020 12:07