Bli med på å bestemme hvem som skal sitte i fakultetsstyret på SV-fakultetet

4. november er fristen for å foreslå hvem som skal sitte til fakultetsstyret på SV-fakultetet fra årsskiftet. Alle kategorier representanter står for valg; både fast vitenskapelige, midlertidig vitenskapelelige og teknisk administrative. Studentene velger sine egne representanter.

Bildet kan inneholde: bygning, arkitektur, mixed-bruk, kommersiell bygning, by.

Bestemme hva som er viktigst på SV: Som styremedlem i fakultetsstyret får du være med på å bestemme hva som skal prioriteres innen forskning, undervisning og formidling på fakultetet.(Foto:UiO)

Ønsker du å være med på å påvirke det som skjer på din arbeidsplass? Har du interesse for strategi, for fakultetets framtid og for forsknings- og utdanningspolitikk? Vil du være med på å yte innflytelse fra første stund når et nytt dekanat på SV er på plass? Da er du kanskje kandidat til et av styrevervene i fakultetsstyret. Eller kanskje har du en kollega du ønsker å fremme?

Fakultetsstyret har som oppgave å ansette faglige ledere, følge opp fakultetets planer for forskning, undervisning og formidling, diskutere økonomiske prioriteringer og vedta budsjett, samt diskutere opprettelse eller nedleggelse av studieprogrammer.

Kan foreslå «dine egne»

Det skal velges to medlemmer for fast vitenskapelig ansatte, ett medlem for midlertidig vitenskapelig ansatte og ett medlem for teknisk-administrativt ansatte. For hver av disse tre kategoriene skal det velges to vararepresentanter.

Det er bare mulig å foreslå «sine egne» eller «seg selv» som kandidat. Det vil si: Er du fast vitenskapelig ansatt, kan du fremme en kollega eller deg selv, er du midlertidig ansatt gjelder det samme og er du teknisk- administrativ, er det innenfor denne gruppen du fremmer kandidater. Fast ansatte representanter velges for en fire års periode, mens midlertidig ansatte og studenter velges for et år av gangen. Det er mulig for styremedlemmer å sitte i to perioder, dersom de fremmes for gjenvalg.

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 3. okt. 2019 10:44 - Sist endret 6. nov. 2019 14:10