Intense sommerskole-uker på SV

Ph.d. studentene som deltar på årets sommerskole får kjørt seg hardt – og foreleserne ber også om å bli utfordret. Men det er også satt av noe tid til mingling.

Klare for sommerkurs: Professor Don Mitchell  - i lyseblå skjorte -  omkranset av noen av studentene bl. a. Pavel Grabalov, Marcin Sliwa, Rianne van Melik,  Lidra Errante og Valeria Morea. (Foto: Gro Lien Garbo)

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies, som er SV- fakultetets sommerskole for ph.d.- studenter fra hele verden er inne i sin andre uke og avsluttes fredag 3. august.  Rundt 250 studenter og unge forskere har deltatt, noen fra land som New Zealand, Australia, India, Japan og Sør Afrika. I tillegg er alle europeiske land  representert.

Sommerskolen på SV er et velsmurt maskineri, som i år arrangeres for 26. gang.

Mingling: To av underviserne: Dan Mitchell og Catherine Fennell (med barn)  på mottakelsen andre uke. (Gro Lien Garbo)

Nye, nyttige kontakter

Professor i sosiologi og samfunnsgeograf Don Mitchell, er tilbake etter tolv års fravær og har gledet seg lenge til å komme.

 - Du kommer tett på studentene, som er blant de beste. Du blir utfordret og får nye kontakter som kan være nyttige framover både for studentene og for oss forelesere, forteller Mitchell, som i år underviser i temaet: «Public Spase: People, Power and Political Economy».  

 På velkomstarrangementet andre uke oppfordret forskningsdekan  på SV Tim Brennen studentene til å kreve mye av lærerne sine og seg selv.

- Samfunnsvitenskapelige fag er særlig viktige i den tiden vi lever i.

Kunnskap må til for å  møte  usannheter og for ha et godt faktagrunnlag i den verdenen vi lever i. I tillegg er våre fag viktige for å skape viktige innovasjoner for framtiden, sa Brennen. 

Antropologblikk: Gudrun Skjælaasen  Ausra Telise, Nimmo Elmi og Julia Perczel  deltar på kurset Anthropologies and Aftermaths. (Foto: Gro Lien Garbo)

Høyt antall deltakere på alt

 Tron Harald Torneby har i år – som tidligere hatt det organisatoriske ansvaret for sommerskolen. Han forteller at de mest populære kursene i år har vært
«Case Study Research Methods» og «Collecting and Analyzing Big Data», men de fleste av kursene har i år et høyt antall deltakere.

- I år har sommerskolen brukt SV-fakultets lokaler, i stedet for Georg Sverdrups hus, som i de siste årene. Hvordan har det fungert?

- Det har fungert veldig bra med SV-info som service- og informasjonskontor, til og med med egen mini-kafé for alle deltakerne som samlingspunkt i pauser, sier Tron Harald Torneby.

Passer på: Trond Harald Torneby er administrativt ansvarlig og passer på at alt går som planlagt, her assistert av Marie Sørhaug fra SV-info.
Passer på: Tron Harald Torneby er administrativt ansvarlig og trekker i alle tråder, her assistert av Marie Sørhaug fra SV-info.(Foto: Gro Lien Garbo)

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 2. aug. 2018 12:51 - Sist endret 3. aug. 2018 12:38