Flere velger SV-fakultetet

Profesjonsstudiet i psykologi er det mest populære studiet på UiO, og SV-fakultetet har flest førstevalgsøkere.

Studenter på plassen utenfor SV-fakultetet ved studiestart

Populært: Stadig flere studenter velger samfunnsvitenskapelig utdanning. Her fra studiestart på SV-fakultetet i fjor.(Foto: UiO)  

Universitetet i Oslo (UiO) setter i år ny rekord med 19 175 søkere som gir en en økning på fire prosent førstevalgssøkere fra i fjor. Den største økningen er det i år Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet)  som står for, med 635 flere førsteprioritetssøkere enn i 2017. Det mest populære studieprogrammet på UiO er profesjonsstudiet i psykologi med 17 førstevalgssøkere per studieplass. Profesjonsstudiet har også en økning i mannlige søkere i år. 

SV-fakultetet har økt antall førstevalgssøkere per studieplass: I år 4,11 versus 3,71 i fjor. Gjennomsnittet for UiO er 3,12 søkere per studieplass. Fakultetet har som mål å ha tre førstevalgssøkere per studieplass og er nå totalt sett godt over denne målsetningen. 

Tall fra Samordna Opptak viser at søkertallene til høyere utdanning fortsetter å øke, med 4,7 prosent flere søkere enn i fjor.

Nasjonalt er samfunnsfag det mest foretrukne fagområdet etter helsefag.

Samfunnsfag er etter medisin, juss og odontologi det fjerde mest populære fagområdet ved UiO. 

Noe nedgang blant årsenheter

Mange av studieprogrammene har en økning i antall søkere som har studiet som førstevalg. Størst økning er det til psykologi profesjonsstudiet (Oppstart høst: 42 prosent, Oppstart vår: 14 prosent), bachelorporgrammene i sosiologi (13 prosent), samfunnsøkonomi (11 prosent) og utviklingsstudier (10 prosent). 

Studieprogram som har hatt noe svak økning i antall søkertall, men likevel økt andelen førstevalgsøkere per studieplass er bachelorprogrammene i internasjonale studier (6 per plass) og offentlig administrasjon og ledelse (4 per plass).

Noen programmer har tilbakegang i søkertallene. I år har dette spesielt preget årsenhetene. Størst nedgang i antall søkere, som har studiet på førstevalg, er samfunnsøkonomisk analyse (-19 prosent), statsvitenskap årsenhet (-17 prosent), sosiologi årsenhet (-15 prosent) og psykologi årsenhet (-10 prosent).

Lektorprogrammet med fordypning i kultur og samfunnsfag er fortsatt det mest populære blant alle studieretningen på lektorprogrammet, med en økning på seks prosent fra 2017. 

Resultat av rekrutteringstiltak

Studentrekruttering har stått høyt på fakultetets agenda, som ledd i Kommunikasjonsstrategien 2017-2020.

Den totale økningen av førsteprioritetssøkere viser at summen av alle rekrutteringstiltak kan ha hatt en utslagsgivende effekt og gjort samfunnsvitenskapelig utdanning ved UiO spesielt attraktivt i år. 

Alle programsider har blitt revidert og innsatsen omkring tiltak som Åpen dag og Skolebesøksordningen har vært intensivert. I årets rekrutteringskampanje har studieprogrammene sosialantropologi og samfunnsøkonomi fått ekstra eksponering. Begge programmene har hatt en økning i søkertall, med tre prosent økning av førstevalgsøkere til sosialantropologi og elleve prosent økning til samfunnsøkonomi. Den nye årsenheten i samfunnsøkonomi har hatt svært gode søkertall, med 7,5 søkere per studieplass. 

Av Sibel Thorsen
Publisert 24. apr. 2018 08:00 - Sist endret 24. apr. 2018 11:16