Fagmiljøene på SV-fakultetet får vurderingen "excellent" i ny evaluering

– Jeg er imponert over de gode tilbakemeldingene fagmiljøene på fakultetet har fått, sier Nils-Henrik M. von der Fehr.

Verdensledende forskningsmiljø

Nils-Henrik von der Fehr

Dagens evaluering gir fagmiljøer innen antropologi, sosiologi og økonomi ved SV-fakultetet ved UiO vurderingen "excellent". Statsvitenskap og samfunnsgeografi får vurderingen "very good". Dette gjør at UiO er blant forskningsinstitusjonene som kommer best ut i en evaluering av samfunnsvitenskapene som er gjort på oppdrag fra Norges Forskningsråd. 

– Flere av forskergruppene ved instituttene og sentrene blir omtalt som ledende både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette er en fjær i hatten til alle de utmerkede forskerne ved fakultetet, sier von der Fehr, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

– Tilbakemeldingene reflekterer det systematiske og solide arbeidet som har vært lagt ned i fagmiljøene på enhetene.

Sosialantropologi

På nasjonalt nivå var det bare sosialantropologi ved UiB og UiO som fikk karakteren 5 og "excellent". Instituttleder Knut Nustad er svært fornøyd med den gode rangeringen i SAMEVAL.

– Vi er et lite men svært aktivt forskningsmiljø med mange forskere og undervisere på internasjonalt toppnivå. Det gode resultatet skyldes at vi har en aktiv og engasjert stab som klarer å kombinere toppforskning med samfunnsengasjement på en utmerket måte, uttaler Nustad. 

Også forskergruppene "Overheating" og "Domestication" ved instituttet fikk toppkarakteren 5 og beskrivelsen "excellent".

På Forskningsrådets nettsider sier administrerende direktør John-Arne Røttingen: Evalueringa viser at sosialantropologi er juvelen i krona av norsk, samfunnsvitskapleg forsking. Fagfeltet produserer forsking av høg kvalitet og er heilt framme i den internasjonale forskingsfronten. På same tid klarer dei å vere relevante og ha samfunnseffektar bade innanfor Noreg, og ut over grensene våre.

Beskrivelse av karaktersystemet gitt i SAMEVAL

Økonomi

Samfunnsøkonomi ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet fikk skryt for høy vitenskapelig produksjon i internasjonale topptidsskrift, som var spredt godt blandt de ansatte. Det var kun forskningsmiljøene innen samfunnsøkonomi ved UiO og NHH som fikk toppkarakter 5 og "excellent" i den nasjonale evalueringen. På forskergruppenivå fikk senteret ESOP, som har vært SFF i mange år, toppkarakter og skryt i evalueringen. 

Sosiologi

Både fagmiljøet i sosiologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og ved Det juridiske fakultet ved UiO fikk "excellent" og karakter 5. Instituttleder Kathrine Fangen tror dyktige forskere er mye av grunnen til den gode evalueringen. 

–  Vi har en dedikert stab, som leverer forskning av høy kvalitet og med stor samfunnsrelevans. Vårt institutt huser det største sosiologimiljøet i landet, noe som gjør at vi kan tilby en større bredde av kompetanseområder. Det er sterk konkurranse om våre stillinger. 

Det totale antallet gitt av hver karakter til institusjonene som er evaluert i SAMEVAL

Forskergrupper får gode tilbakemeldinger

Senter for Europaforskning, ARENA, fikk også toppkarakter. Evaluatorene fremhever at ARENA er internasjonalt anerkjent og har bidratt med viktige perspektiver til det internasjonale fagmiljøet på sitt felt. Forskergruppen CIR ved Institutt for statsvitenskap på SV-fakultetet fikk karakter 5 og "excellent". Evaluatorene kommenterer at de er imponert over både produktiviteten og kvaliteten på de vitenskapelige bidragene som en relativt liten forskningsgruppe i Norge har bidratt med.  

The innovation group, ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) har hatt stor påvirkning på forskningen på feltet nasjonalt og internasjonalt mente de internasjonale evaluatorene. Forskergruppen kjennetegnes som tverrfaglig og internasjonal, og ble applaudert for det tette samarbeidet med ulike fagdisipliner, men også den sterke involveringen av myndigheter og privat næringsliv i sin forskning. Den andre forskergruppen på TIK, The Science, Technology and Society Group fikk også gode tilbakemeldinger og ros for sterkt internasjonalt nettverk. De ble berømmet for å legge seg tett opp mot UiOs strategiske mål om toppforskning, internasjonalisering og tverrfaglighet. Begge forskergruppene fikk karakteren 4 og beskrivelsen "very good".

Av 15 forskergrupper som evalueres fra UiO som helhet får syv vurderingen "excellent" og syv "very good", skriver rektor Svein Stølen på sin blogg. Videre skriver han at de sterkeste evalueringene blir gitt fagmiljøer ved SV-fakultetet og det juridiske fakultet. 

 

Emneord: SAMEVAL Av Hilde Holsten
Publisert 19. juni 2018 14:00 - Sist endret 14. mai 2019 09:03