Økt satsning på vitenskapsteori, forskningsetikk, formidling og internasjonal publisering i ph.d.-graden

Dette blir obligatorisk for alle ph.d kandidater ved fakultetet fra og med i høst.

Bakgrunnen for endringen er programevalueringen i 2015 og 2016, bestående av en intern og en ekstern evaluering, som påpekte at fakultetet med hell kunne tenke mer tverrfaglig, ha mer fokus på generiske ferdigheter (formidling og internasjonal publisering) og se på organiseringen av de obligatoriske emnene.

Resultatet ble at de obligatoriske felles-emnene i ph.d.-programmet er økt fra 6 studiepoeng til 10 studiepoeng. Denne obligatoriske delen inkluderer vitenskapsteori, forskningsetikk og generiske ferdigheter (formidling og internasjonal publisering),og administreres på fakultets-nivå.

Tim Brennen

– Vi håper at omorganiseringen vil gi et nytt giv til emne i vitenskapsteori som tidligere har fått kritikk. Jeg har fått henvendelser fra flere av våre beste forskere som ønsker å bidra nå. Det nye emne i formidling vil gi stipendiater et ordentlig løft når det gjelder hvordan takle kontakt med mediene, sier Tim Brennen, visedekan for forskning ved SV-fakultetet.

Tim Brennen har ledet en arbeidsgruppe som har foreslått endringene for Programrådet til ph.d.-programmet.

– Dette betyr at fakultetet sikrer seg at alle som tar en ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO har nødvendig og tverrfaglig kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og at vi svarer på kritikk fra det internasjonale panelet som evaluerte oss, fortsetter Brennen.

Undervisningen på fellesdelen organiseres i samlinger og stipendiatene fra samtlige retninger vil delta slik at diskusjonene vil gå innad og på tvers av disiplinene.

Ingebjørg Hovde

– Vi håper at det at ph.d.-kandidatene møtes på tvers av retningene i større grad enn tidligere vil føre til at de bygger formelle og uformelle tverrfaglige nettverk som kan komme dem til nytte senere, sier Ingebjørg Hovde, seniorrådgiver og sekretær for Programrådet for ph.d.-programmet ved fakultetet.

For alle nye kandidater trer den nye obligatoriske fellesdelen i kraft 10. oktober 2018. Det finnes overgangsordninger for kandidater som startet før høsten 2018

 

Mer Informasjon

Ph.d nettsider på SV-fakultetet

Endringer i ph.d.-programmet fra og med høsten 2018

Datoer for fakultetets fellesdel

Av Hilde Holsten
Publisert 28. sep. 2018 14:44 - Sist endret 28. sep. 2018 15:19