Mange ulike jobber innen internasjonalt arbeid.

Onsdag 21. mars var studenter ved SV-fakultetet invitert ned til kjellerpuben U1 for å høre om karriereveier innen internasjonalt arbeid. 

Finn din framtid hadde invitert fem samfunnsvitere fra organisasjonsliv, offentlig og privat sektor til å fortelle om sin vei fra lesesal til jobb.   

Fikk jobb med «bare» bachelorgrad

Først ut var Amund Røhr Heggelund, som har en bachelor i Kultur og kommunikasjon og jobber som samfunnskontakt i Ungdom og Fritid, landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. I tillegg til å følge opp samarbeidsprosjekter mellom de nordiske landene jobber han med nettverksbygging og politisk påvirkning rettet mot Europarådet og EU. Han mener jobberfaringen ved siden av studiene var en viktig faktor for at han fikk jobb med kun bachelor.

- Alle som søkte på samme stilling som meg hadde mastergrad, men jeg hadde masse erfaring som viste seg å være utslagsgivende. Engasjer dere tidlig, det vil gi dere muligheter senere, anbefaler Amund.  

Amunds politiske engasjement begynte allerede som tenåring i Plan Norge. Under studietida var han leder av Programutvalget, en tittel han mener har gitt ham mye senere. Før han begynte i Ungdom og Fritid jobbet han også på Kulturskolen i Longyearbyen.

- Der innså jeg at jeg begynte å kunne en del om oppvekst. Det å finne et felt man kan er viktig. Også bør man tenke på om man vil være i opposisjon eller posisjon, altså om man vil drive med politisk påvirkning, eller utføre politiske vedtak.

Viktig med de generelle ferdighetene

Fra Keystone Academic Solutions kom Rikard Wolff, tidligere student i samfunnsøkonomi og nå salgssjef i selskapet som promoterer læresteder for høyere utdanning over hele verden.

- Jeg kontaktet en jeg kjente fra tiden under fadderuka og spurte om han visste om noen jobber. Han jobbet da i Keystone Academic Solutions, som akkurat var i startgropa med kun fire ansatte. Jeg fikk begynne som markedsføring- og kommunikasjonsvarlig og ble med på å bygge firmaet som i dag har over 100 ansatte.

I Keystone Academic Solutions er arbeidsspråket engelsk og nesten alle nasjonaliteter representert. Rikard forteller at når de rekrutterer ser de etter folk som er gode til å snakke med folk og som kan engasjere andre. Hvilken utdanning man har spiller mindre rolle, det er de generelle ferdighetene man får mest bruk for, ifølge han selv.

- Alle studier innen samfunnsvitenskap hjelper deg til å lære hvordan du skal til tilegne deg ny kunnskap og hvordan sortere informasjon. Du lærer å se sammenhenger som gjør det lettere å løse problemer. Dette er kunnskap som har mye å si for din profesjonelle utvikling, avslutter Rikard.

Bruk Karrieresenteret

Maren Susanna Rullestad er samfunnsgeograf og jobber som prosjektleder for Telemarketing i Amnesty International Norge. Til felles med Amund fra Ungdom og Fritid har hun kun bachelor og masse relevant jobberfaring. I tillegg til å skaffe seg ledererfaring fra Programutvalget, jobbet hun deltid som telemarketingmedarbeider under hele studietiden og senere som praktikant i organisasjonen.  

- Jeg gikk på mange intervjuer for andre stillinger i Amnesty før jeg fikk den jobben jeg har i dag. Dere må aldri være redde for å ta plass eller vise dere frem, oppfordrer hun.

Maren forteller at fagkunnskapen fra studiene gir et godt grunnlag for å forstå Amnestys saker og kampanjer. Men ferdighetene fra studiene, som det å jobbe strukturert, har større betydning for hennes arbeidsoppgaver. I andre avdelinger kan en spisset fagkompetanse være mer nødvendig.

Det viktigste er likevel at man brenner for noe, og Maren forteller at de fleste som jobber der har bakgrunn fra gateverving, telemarketing, aktivisme eller frivillig engasjement.

- Vi får et stort antall søkere så det er viktig at du skiller deg ut. Bruk Karrieresenteret for å få hjelp til å spisse søknader og trene på intervjusituasjonen. Et lurt tips kan være å lese gjennom mange stillingsannonser innen den bransjen du er interessert i, se hva det er som går igjen og forsøke å skaffe deg de erfaringene de etterlyser. Husk også på at man må jobbe seg opp, man kvalifiserer ikke til toppjobber bare ved å ha en grad.

Masteroppgaven ble døråpner

Fra DNV-GL kom Ivar Knutsen. Han jobber som HR-konsulent i selskapet som blant annet gir ekspertrådgivning til maritim sektor, olje- og gass-sektoren, og energibedrifter over hele verden. Ivar har en mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid og fikk gjennom faget Prosjektforum skrive en semesteroppgave i samarbeid med DNV-GL.

- Det var min mulighet til å få en fot innenfor døra. Når jeg skulle skrive masteroppgave kontaktet jeg dem igjen og fikk skrive oppgaven i samarbeid med dem.  Jeg var nok ikke så aktiv ved siden av studiene, men det jeg gjorde som del av studiene har gitt meg mange muligheter senere.

Ivar forteller at en annen vei inn i selskapet er å søke på sommerjobb som utlyses hvert år. Selskapet har også en ordning som kalles «Summer Project» der åtte studenter fra ulike studieretninger jobbe intensivt i seks uker med et relevant tema for bedriften.

Bygg karriere tidlig

Sist ut var Christian Bull som jobber som politisk rådgiver i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond. Christian skulle egentlig bli jazzmusiker, men etter et opphold i Gambia ble engasjementet for andre mennesker vekket og han begynte å studere sosialantropologi. Ved siden av studiene jobbet han i miljøorganisasjonen Spire.

- Du må begynne tidlig å jobbe med noe som engasjerer deg, det er for sent å begynne etter en master. De fleste som jobber i SAIH er samfunnsvitere og mange har vært praktikanter eller har andre utenlandsopphold bak seg. Det er også viktig å opparbeide seg gode engelskkunnskaper.

Som politisk rådgiver jobber Christian på et strategisk plan med å påvirke politiske prosesser. Fra sosialantropologien bruker han kunnskapen om det å møte mennesker i den konteksten de befinner seg i, slik at han kan tilpasse budskap etter mottaker. Hans beste tips til alle som lurer på hvordan de kan få jobb, er å oppsøke karrieretiltak under studietiden.

- Kom på slike arrangement som det her! For dere som studerer sosialantropologi finnes også foreningen Antropologer i arbeid. Og følg med på global.no for utlysninger innen solidaritet/utviklingsfeltet.

Av Sibel Thorsen
Publisert 9. apr. 2018 11:16 - Sist endret 9. apr. 2018 11:24