5 INSTITUSJONELT EIERSKAP I NORGE


Verdipapirhandelen på Oslo Børs økte kraftig på 1980-tallet takket være oppsvinget i norsk økonomi og en rekke politiske tiltak som stimulerte sparing i verdipapirer. Denne utviklingen har fortsatt med fornyet styrke på 1990-tallet. Som del av en internasjonal utvikling, har det norske verdipapirmarkedet derfor vært gjennom betydelige endringer de siste 20 årene, noe som ikke minst kan observeres på eiersiden hvor vi har fått økt innslag av institusjonelle investorer som opererer på tvers av verdipapirmarkedene.


Publisert 25. nov. 2010 13:52