INNHOLD


Svein Olav Daatland: Alder og innflytelse

Frode Berglund: Alt ved det gamle?

Monica Skjøld Johansen og Irene Andreassen: Møtet med helsevesenet: Er det ulikt for gamle og unge?


Publisert 25. nov. 2010 13:52