FORORD


Denne rapporten består av en samling artikler som omhandler eldre og eldres makt. Rapporten har en mer generell innledning om alder og makt, og tar deretter opp tre perspektiver:

Den ser på eldre som politiske aktører. I hvilken grad bidrar alder til å fremme politiske aktivitet eller passivitet?

Betydningen av ”Eldre og helse” som tema i valgkampeene i 1980- og 1990-årene blir analysert.

Hvordan ulike aldergrupper opplever møtet med helsevesenet er det tredje temaet.

Til analysene blir det brukt data fra de norske valgundersøkelsene og Makt- og demokratiutredningens Medborgerundersøkelse 2001.

Svein Olav Daatland er forsker ved NOVA, Norsk institutt for oppvekst velferd og aldring. Frode Berglund er stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning. Bidraget fra Irene Andreassen og Monica Skjøld Johansen bygger på deres hovedfagsoppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo: Møtet med velferdsstatens institusjoner (2002). Omarbeidingen er gjort på oppdrag fra Makt- og demokratiutredningen.

Oslo juli 2003

Fredrik Engelstad


Publisert 25. nov. 2010 13:52