5. EMPIRISKE ANALYSER


Vi beveger oss nå fra beskrivelser av de konkrete prosessene til en empirisk orientert analyse av det samme materialet. Analysen gjennomføres ved å identifisere de viktigste del-prosessene og forklare utfallet av hver enkelt del-prosess. Vårt mål er således å avdekke det som i en webersk forstand kan sies å være de ”adekvate årsakssammenhenger” innenfor en serie av avgrensede empiriske situasjoner (Weber 1999b). Samlet skal dette gi en forståelse av prosessenes kronologiske forløp og endelige utfall.


Publisert 25. nov. 2010 13:52