3.15 Aksje- og obligasjonsmarkedene


3.15 Aksje- og obligasjonsmarkedene

Børsen virker som det perfekte markedet.[99] Mange informerte aktører kan foreta raske transaksjoner med lave transaksjonskostnader. På mange måter virker det også effektivt, men det er minst to viktige problemer:

  1. Til en viss grad har obligasjonsmarkedet, og i stor grad aksjemarkedet, en innebygget ustabilitet. Det har sammenheng med at dette er verdipapirer som man hovedsakelig kjøper fordi man skal selge dem igjen, i motsetning til de fleste varer og tjenester som kjøpes for å brukes til forbruk eller til produksjon.
    Avkastningen av en investering i aksjer består hovedsakelig av utbytte og verdistigning. Verdistigningen kan være negativ. Det betyr at avkastningen kan svinge betydelig. Når kursen på en aksje går opp ønsker investorer å kjøpe aksjer. Når kursen på en aksje går ned ønsker investorer å selge. Problemet er å vite på forhånd hva som kommer til å skje. En viktig informasjon i denne sammenhengen er imidlertid om kursen i øyeblikket er på vei opp. Siden mange vil ta det som et tegn på at den fortsatt vil gå opp, er det en innbygget ustabilitet i markedet.
  2. Informasjon spiller en viktig rolle i forbindelse med investeringer på børsen. Den relevante informasjonen er ikke jevnt fordelt. Kunnskap blir da grunnlag for makt, og det er på denne bakgrunnen man har relativt strenge regler mot innsidehandel. I Norge har det imidlertid ikke vært mange dommer for ulovlig innsidehandel. Spørsmålet er likevel om det finnes en gråsone der noen har noe mer kunnskaper fra innsiden. Selv litt informasjon kan være av stor betydning.

Et mer alvorlig spørsmål strafferettslig, men kanskje ikke mikroøkonomisk, er feilinformasjon fra de børsnoterte virksomhetene. Fra USA er eksemplene med WorldCom og Enron velkjente, tiden vil vise om Finance Credit er et tilsvarende eksempel i Norge.[100]

Aksjemarkedet i Norge er relativt tynt og har hatt relativt store svingninger, i likhet med andre små børser. Det er ikke uten videre enkelt å se hvorledes konkurransen, og dermed stabiliteten, kan forbedres. Opplevelse av en allianse mellom store eiere og ledere i store bedrifter (se punkt 5.3) gjør nok at interessen for aksjemarkedet blir redusert for mindre aktører.


[99] Her skal bare aksje og obligasjonsbørsene behandles, men problemene vil også gjelde i andre børser.[]

100 Skandalene i USA kan også ha hatt makroøkonomiske konsekvenser.


Publisert 25. nov. 2010 13:52