2.7 Ansvar


2.7 Ansvar

En fordel med markeder som virker er at deltakerne selv får et ansvar for resultatet. For mange, blant annet en del politikere og byråkrater, er det en fordel hvis de derfor slipper å ta ansvar.

Flere slike ledd med ansvarsfraskrivelser kan imidlertid føre til at man mister oversikten. Politikere forholder seg til byråkrater som eventuelt forholder seg til andre byråkrater som eventuelt regulerer eller påvirker markedet. Denne reguleringen og påvirkningen vil forsvinne som mulighet for politikerne fordi mellomliggende ledd ikke formidler den, eller påstår at de ikke kan gjøre noe fordi markedet bestemmer. Dette skaper en politisk maktesløshet.

Markedet er imidlertid ikke noe objektivt. Alle markeder lar seg organisere på ulike vis, ikke minst de som ligger nær opp til offentlig virksomhet, jamfør begrepet markedssvikt (se boks G). Politikere og byråkrater må derfor likevel ta ansvaret for sluttresultatet fordi de har muligheter til å velge ulike måter markeder kan fungere på.


Publisert 25. nov. 2010 13:52