2.1 Hva er konkurranse?


2.1 Hva er konkurranse?

Konkurranse er så mangt, fra spørrekonkurranser for barn til store anbudskonkurranser som gjelder mange millioner kroner. Begge disse formene for konkurranser dreier seg om å fastslå hvem som er best. I økonomisk sammenheng bruker vi imidlertid ordet konkurranse om et system der det kan bli flere ”vinnere”, selv om systemet også inneholder elementer som gir individuelle vinnere i enkeltsaker. Det sentrale eksemplet er en kjøper som vurderer hvem av flere tilbydere som gir det beste tilbudet og derfor vinner hans/hennes kjøp. Systemet er imidlertid mer komplisert fordi det er mange kjøpere og eventuelt gjentatte kjøp slik at mange får solgt. Kjøperne kan også ha forskjellige behov og det kan også gi mange ”vinnere”.

Poenget med konkurranse i økonomisk sammenheng er imidlertid taperne. Taperne inkluderer også de som blir nest best. Det er bare vinnerne som får uttelling i form av salg. Salg gir inntekter som er nødvendige for private virksomheter, i tillegg til at prisen må være tilstrekkelig høy så virksomheten kan overleve. På lenger sikt betyr det noe i nærheten av positiv profitt, men på kort sikt kan kravet være betydelig lavere om det finnes gode framtidsmuligheter. Taperne i en slik sammenheng vil gi opp eller bli tvunget til å gi opp. Hvordan denne avslutningen skjer, ved konkurs, nedlegging av virksomhet eller bare avslutning for et enkelt produkt, er mindre vesentlig. Det vesentlige er at det blir en utsortering av virksomheter og produkter som går bra i forhold til de som går dårlig. Mange slike utsorteringer gir en mer effektiv økonomi og bedre muligheter for økonomisk vekst. Den positive virkningen skyldes ikke bare utsortering av tapere; selve frykten for å bli taper eller utsikten til å bli en større vinner gir også incentiver til utvikling av virksomheter.

Det er denne systematiske utsorteringen som manglet i de såkalte kommando-økonomiene, det vil si de sentralstyrte og planlagte økonomiene i Sovjetunionen og Øst-Europa. Det er også vanskelig å få til en slik systematisk utsortering i offentlig sektor. Usystematiske utsorteringer skjer imidlertid innimellom. Det går likevel i en del tilfelle an å gjøre dem mer systematiske i økonomisk sammenheng, selv om det er vanskelig politisk.


Publisert 25. nov. 2010 13:52