Kilder


Kilder

Arkiv

Utenriksdepartementets arkiv, Oslo.

Intervjuer

Åge Tiltnes, Fafos kontor i Amman, 5. september 2000

Hilde Solbakken, Norges ambassade i Amman, 6. september 2000

Jan Jølle, Norges ambassade i Amman, 7. september 2000

Hilde Lausund, Norges representasjonskontor i Al Ram, 12. september 2000

Mona Christophersen, Fafos kontor i Al Ram, 14. september 2000

Sten Arne Rosnes, Norges ambassade i Tel Aviv, 15. september 2000

Arne Tostensen, Chr. Michelsens Institutt, 27. november 2001

Inge Amundsen, Chr. Michelsens Institutt, 30. november 2001

Arne Ørum, Oslo, 9. september 2002

Bjørn Tore Godal, Universitetet i Oslo, 10. september 2002

Jon Hanssen-Bauer, Fafo, 2. oktober 2002

Kjetil Halvorsen, Utenriksdepartementet, 9. september 2002

Jan Egeland, Norges Røde Kors, 14. september 2002

Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo, 15. oktober 2002

Marianne Heiberg, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, 17. oktober 2002

Rolf Willy Hansen, Utenriksdepartementet, 29. november 2002

Odd Kristian Reme, Stavanger, 3. desember 2002


Publisert 25. nov. 2010 13:52