Datamateriale


Datamateriale

Artikkelen bygger på mine tolkninger av et datamateriale som er samlet inn i forbindelse med prosjektet ”Kjønn og makt i Akademia”, et prosjekt under Makt- og demokratiutredningen. Materialet dreier seg om opprykkene til professorer som ble initiert av Stortinget i 1985 for å bedre kvinneandelene i vitenskapelige toppstillinger. Det omfatter stortingsforhandlinger, meldinger og innstillinger til Stortinget i perioden 1984-1989, arkivmateriale fra Universitetene i Oslo[7] og Trondheim og fra BI[8], bladene Universitas, Ting, Uniforum og Nytt om kvinneforskning. Det er også gjennomført intervjuer med kvinnelige opprykksprofessorer ved Universitetet i Oslo, tillitsvalgte i Forskerforbundet samt innhentet tallmateriale fra Det norske universitetsråd om søknader og bedømmelsesresultat i perioden 1997-1999.


[7] Arkivene herfra synes å være mangelfulle fra og med våren 1988.[]

8 Materialet fra Universitetet i Trondheim ga ingen indikasjoner på at tiltaket berørte dette universitetet. Materialet fra BI gir inntrykk av at en liten gruppe ildsjeler arbeidet for å fremme likestilling uten at dette fikk konsekvenser på institusjonsnivå. BI var, som privat høyskole, ikke berørt av stortingsbehandlingen, og hadde på tidspunktet for datainnsamlingen i 2001, fortsatt ingen kvinnelig professor.


Publisert 25. nov. 2010 13:52