2. SOSIAL KAPITAL OG INSTITUSJONELL TILLITPublisert 25. nov. 2010 13:52