Stortingets vedtak


Stortingets vedtak

Stortingsvalg: Behandles 2003.

Fylkestingsvalg: Som komitéflertallets innstilling.

Kommunevalg: Som komitéflertallets innstilling.


Publisert 25. nov. 2010 13:52