REKRUTTERING AV KVINNER TIL KOMMUNESTYRENE


Utviklingen for kvinneandelen i kommunestyrene kan brukes til å illustrere hvordan velgeres adgang til å påvirke personutvelgingen kan komme i konflikt med hensyn knyttet til sammensetningen av det folkevalgte organet. Situasjonen når det gjelder rekrutteringen av kvinner viser også at det kan oppstå en motsetning mellom det som blir resultatet av velgernes bruk av sin innflytelse over personvalget og det som flertallet av velgerne sier de ønsker, også blant de som har deltatt i personutvelgingen.


Publisert 25. nov. 2010 13:52