OPPSUMMERING OG KONKLUSJON


I dette avsnittet blir kritikken av ordningen for personutvelging ved norske valg oppsummert, og mulige endringer som kan motvirke de svakhetene som er blitt påpekt diskutert.


Publisert 25. nov. 2010 13:52