Kommunal- og regionaldepartementets proposisjon


Kommunal- og regionaldepartementets proposisjon

Stortings- og fylkestingsvalg: Økte minimumskravet om velgerstøtte fra valg-lovutvalgets forslag om 5 til 8 prosent av partiets stemmer for at tilleggs-stemmene skal sette partiets rangering av kandidatene til side.

Kommunevalg: Departementet dempet utvalgets forslag om å begrense partienes muligheter for forhåndskumulering. Det skal være adgang til å forhånds-kumulere 2, 4 eller 6 kandidater avhengig av størrelsen på kommunestyret. Effekten av forhåndskumulering som utvalget foreslo satt til 1,2 personstemmer økes til 1,25 (slik at mer enn en fjerdedel må støtte den ukumulerte kandidaten for at vedkommende skal kunne få flere stemmer enn en forhåndskumulert kandidat).

Departementet ville ikke fjerne adgangen til å gi slengerstemmer. Det foreslo at slike slengerstemmer ikke lengre skal gi fratrekk i partiets stemmetall, slik det var i den tidligere ordningen.


Publisert 25. nov. 2010 13:52