3.1. Innledning


3.1. Innledning

I dette kapitlet viser jeg til demokratiteori som begrunner hvorfor minoritetskvinner bør ha politisk innflytelse på saker som de er spesielt berørt av. Jeg viser at deltakelse i politiske valg foreløpig er en utilstrekkelig kanal for slik innflytelse, og legger opp til å diskutere i hvilken grad organisasjonskanalen er et middel til formell og uformell politisk deltakelse og innflytelse for minoritetskvinner. I kapitlet gjennomgår jeg bl.a. noen publikasjoner i den pågående Makt- og demokratiutredningen i Norge som hver for seg tar opp spørsmål om kvinnemakt og minoriteters politiske innflytelse, men som ikke diskuterer minoritetskvinners deltakelse og innflytelse. Til slutt drøftes noen mulige teoretiske innfallsvinkler til studiet av organisasjoner, makt og innflytelse.


Publisert 25. nov. 2010 13:52