Referanser


Referanser

Berg, Ole og Arild Underdal (red.) (1984): Fra valg til vedtak. Oslo: Aschehoug & Co.

Berglund, Frode (1999): ”Har partiene mistet grepet på velgerne?”, i Aardal, Bernt m.fl.: Velgere i 90-årene. Oslo: NKS-forlaget.

Bøyum, Bjug (1996): ”Designeffektar i surveyundersøkingar. Resultat frå eit metodeeksperiment”. Hovudoppgåve i samanliknande politikk. Universitetet i Bergen.

Eriksen, Erik Oddvar (red.) (1995): Deliberativ politikk. Demokrati i teori og praksis. Oslo: Tano forlag.

Hernes, Gudmund og Willy Martinussen (1980): Demokrati og politiske ressurser, NOU 1980:7, Oslo.

Korpi, Walter (1985): ”Power Resources Approach vs. Action and Conflict: On Causal and Intentional Explanations in the Study of Power”, Sociological Theory vol. 3 (2):31-45.

Laclau, Ernesto og Chantal Mouffe (2002): Det radikale demokrati. Diskursteoriens politiske perspektiv. Roskilde: Roskilde universitetsforlag.

Listhaug, Ola (1989): Citizens, Parties, and Norwegian Electoral Politics 1957-1985. Trondheim: Tapir.

Listhaug, Ola og Matti Wiberg (1995): “Confidence in Political and Private Institutions”, i Hans-Dieter Klingemann og Dieter Fuchs (red.): Citizens and the State. Oxford: Oxford University Press.

Listhaug, Ola og Lars Grønflaten (2002): “Trends in Political Involvement and Activism in Norway”. Paper to the Conference on Rethinking Democracy in Scotland and Scandinavia, Aberdeen, May 24.-25. 2002.

Martinussen, Willy (1973): Fjerndemokratiet. Sosial ulikhet, politiske ressurser og politisk medvirkning i Norge. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Norris, Pippa (2002): Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism. Cambridge: Cambridge University Press.

NOU 2001:3, Velgere, valgordning, valgte. Statens forvaltningstjeneste. Informasjonsforvaltning

O’Connor, Julia og Gregg. M. Olsen (red.) (1998): Power Resources Theory and the Welfare State. Toronto: University of Toronto Press.

Raaum, Nina (1995): Kjønn og politikk. Oslo: Tano forlag.

Shafir, Gershon (red.) (1998): The Citizenship Debates. Minneapolis: Minnesota University Press.

Sosialt utsyn 2000, Oslo: Statistisk sentralbyrå 2000.

Vassenden, Kåre (red.) (1997): ”Innvandrere i Norge. Hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de?”, Statistiske analyser 20. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Verba, Sidney, Norman H. Nie og Jae-On Kim (1978): Participation and Political Equality. London: Cambridge University Press.

Wollebæk, Dag og Per Selle (2002): Det nye organisasjonssamfunnet. Demokrati i omforming. Bergen: Fagbokforlaget.

Aardal, Bernt (red.) (2002): Valgdeltakelse og kommunedemokrati. Oslo: Kommuneforlaget.


Publisert 25. nov. 2010 13:52