Tabellar


Tabellar

Tabell 1: Absolutte bidrag frå variablar til akse 1 og 2. Bidrag frå opposisjonar mellom variabelkategoriar til variablar (intrabidrag)

Tabell 2.1: Yrkeshomogami, foreldre-generasjon. Far sin yrkesposisjon mot mor sin yrkesposisjon. Råfrekvensar

Tabell 2.2: Utdanningshomogami, foreldregenerasjon. Far si utdanning mot mor si utdanning. Råfrekvensar

Tabell 3.1: Yrkeshomogami i foreldregenerasjon. Far sin yrkesposisjon mot mor sin yrkesposisjon, asymmetrisk RC-model. Parameter-estimat

Tabell 3.2: Utdanningshomogami, foreldregenerasjon. Far si utdanning mot mor si utdanning, asymmetrisk RC-model. Parameter-estimat

Tabell 4: Intergenerasjonell utdanningsmobilitet. Far si utdanning mot respondent si utdanning. Råfrekvensar

Tabell 5: Intergenerasjonell utdanningsmobilitet. Far si utdanning mot respondent si utdanning. Parameterestimat, symmetrisk R+C-modell

Tabell 6: Homogamitendensar i maktfeltet. Eiga utdanning mot partner si utdanning. Parameterestimat. Asymmetrisk R+C-modell

Tabell 7: Absolutte bidrag frå haldningsspørsmål til akse 1 og 2. Bidrag frå opposisjonar mellom variabelkategoriar til variablar (intrabidrag)


Publisert 25. nov. 2010 13:52