1.3. Disposisjon


1.3. Disposisjon

Rapporten er disponert som følger. I kapittel 2 drøftes begrepene lobbyisme, profesjonell lobbyisme og makt. Det blir redegjort for relevant forskning, og de sentrale hypotesene blir begrunnet og utdypet. I kapittel 3 blir det redegjort for datasettet, og resultatene av analysen blir presentert. Kapittel 4 utgjør rapportens analysedel. Her drøftes og tolkes resultatene av den statistiske analysen. Kapittel 5 avslutter med en diskusjon og oppsummering.


Publisert 25. nov. 2010 13:52