8. Manipulasjon og press? Politikernes oppfatning av administrasjonens maktbruk


Innledningsvis skilte vi mellom den makten som ligger i muligheten til å presse eller tvinge noen til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort, og den makten som ligger i å kunne manipulere og ”lure” andre til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort. Videre ble det hevdet at administrasjonens viktigste maktbase var kontroll over informasjon og fagkunnskap, og dermed det vi kunne kalle makt til å manipulere. I dette kapitlet starter vi med politikernes følelse av å bli manipulert, for deretter å gå over til opplevelse av press.


Publisert 25. nov. 2010 13:52