4. ”Lille speil på veggen der – hvem har mest makt i kommunen her?”


Før vi går løs på de fire hovedspørsmålene i denne studien kan det være et godt utgangspunkt å få fram hvor mektig den lokale administrasjonen oppleves av de lokale politikere og de lokale administrative lederne. Innledningsvis påpekte jeg at den lokale administrasjonen bare må betraktes som en av mange aktører som forsøker å påvirke de politiske beslutninger som fattes i en kommune. Enkeltmennesker tar direkte kontakt med saksbehandlere og politikere de kjenner, pressgrupper forsøker å påvirke politikerne, lokale aviser og radiostasjoner ”avslører” ulike politiske forhold, samtidig som politikerne og administrasjonen blir presset av både statlig nivå og overnasjonale/ internasjonale avtaler og organisasjoner. I dette kapitlet ber vi politikerne og de administrative lederne å vurdere hvor viktige de enkelte aktører er når det gjelder å bestemme den politiske dagsorden i kommunen, og i å påvirke den generelle utvikling i kommunen.


Publisert 25. nov. 2010 13:52