8. Vedlegg (1): foreningsretten - medlemskap i produksjonssamvirke


Hensikten med de følgende sider er å gi en mer utførlig fremstilling av de tekniske, juridiske problemstillinger under råfiskloven og torskeresolusjonen. Alle analyser ovenfor kan følges uten at det leseren har gjort seg kjent med innholdet i vedleggene.


Publisert 25. nov. 2010 13:52