9. Vedlegg (2): torskeresolusjonen – noen utvalgte emnerPublisert 25. nov. 2010 13:52