9.2 Saklige kriterier for utvelgelse av berettigede fiskere


9.2 Saklige kriterier for utvelgelse av berettigede fiskere

Er de valgte inngangsbetingelser saklige og gode? Er noen grupper fiskere diskriminert? Flere tilfelle har oppstått i kjølvannet av torskeresolusjonen. For det første etableringen av et regelverk som diskriminerer mellom fartøyer over og under 9 m lengste lengde (l.l.), mellom ene- eller hovedyrkefiskere på den ene side (slike som er berettiget til å stå på manntallets blad B) og biyrkefiskere (manntallets blad A) og ikke-yrkefiskere på den annen og mellom slike som kun har fanget en mindre mengde torsk i de kritiske år 1987, 1988 eller 1989, (se 1989-resolusjonen § 1c). Likeledes har merkelige sondringer mellom utskifting før og etter bestemte datoer fått noen og enhver til å heve øyenbrynene. Se illustrasjonene, særlig ”Sandskjær”- og ”Tarsan” sakene.

For det annet diskriminering som skyldes at enkelte fiskere gjennom praktiseringen av forskriftene kommer uheldigere ut enn det som følger av regelverket selv. Det vil si at reglene er praktisert slik at fisker på usaklig måte er satt utenfor. Jeg ser først på usakligheter i regelverket for så å diskutere usaklig diskriminering i forbindelse med praktiseringen.


Publisert 25. nov. 2010 13:52