4.8 Konklusjon


4.8 Konklusjon

På tross av klar foreningsrett, nektet departementet kystlaget indirekte medlemskap i Råfisklaget på lik linje med fiskarlag og sjømannsforbundet. Fiskarlaget ikke bare ignorerer foreningsretten på egne vegne, en har også makt til å utvirke at departementet godkjenner vedtekter som er i strid med foreningsretten. Dette viser at det er sterke krefter som står bak Kystlagets utestengelse fra innflytelse over det produsentsamvirkelag som en er tvunget til å selge gjennom. Jussen er altså ingen hindring når målet er å sikre makten for fiskarlaget.


Publisert 25. nov. 2010 13:52