4.6 Om direktemedlemskap


4.6 Om direktemedlemskap

Kan Råfisklaget avslå Kystlagets søknad om gruppemedlemskap[156] begrunnet med den direkte medlemsskapsordningen? Spørsmålet er om det er hjemlet å operere med blandet medlemsskap; altså at noen får direktemedlemskap mens andre får organisasjonsmedlemskap, og som tvinger noen fiskere til det første mens andre må velge det andre avhengig av egen faglig tilknytning? Er dette brudd på foreningsretten?

Har forskjellsbehandlingen slik den har vært praktisert inntil Råfisklags-vedtaket av 2 juni 2002, vært forenlig med norsk selskapsrett? Svaret på de rent rettslige spørsmål om råfiskloven av 14 desember 1951 nr. 3 og Normalvedtektene finnes som vedlegg til denne rapporten. Her skal kun sammenfattes hva som er rapportens innhold.


[156] Brev av 25.01.99.


Publisert 25. nov. 2010 13:52