Publikasjoner

Utgivelser av Makt- og demokratiutredningen

Publikasjoner kan bestilles gjennom de fleste bokhandlere, både på nett og ved direkte henvendelse. Noter deg ISBN-nummer eller tittel og forfatter før du henvender deg til bokhandelen.

- Bøkene ble gitt ut på Gyldendal Akademisk. - Rapportene ble gitt ut på Unipub Forlag.

Hvordan bestille? Du kan blant annet bruke bokhandelen Gnist. Noter deg f.eks. ISBN-nummeret og bruk dette i søkefunksjonen på www.gnist.no. Der kan du bestille publikasjonen direkte. Du kan også bruke deres ordretelefon. - Ordretelefon: 22 85 30 63 - Ordrefaks: 22 85 30 39 - Netthandel: www.gnist.no

Kronikker og artikler

Oversikt over kronikker fra forskergruppen.

 Nyhetsarkiv.

Publisert 18. okt. 2013 14:10 - Sist endret 11. nov. 2013 15:37