Bøker

Forfatter(e) Tittel Utgitt ISBN
Østerud, Øyvind; Fredrik Engelstad og Per Selle Makten og demokratiet Gyldendal Akademisk,
august 2003
82-05-31553-1
Barth, Erling; Karl-Ove Moene og Michael Wallerstein Likhet under press Gyldendal Akademisk,
august 2003
82-05-32379-8
Isaksen, Lise Widding (red.) Omsorgens pris Gyldendal Akademisk,
august 2003
82-05-32559-6
Strømsnes, Kristin Folkets makt Gyldendal Akademisk,
august 2003
82-05-32380-1
Tvedt, Terje Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt Gyldendal Akademisk,
august 2003
82-05-32372-0
Engelstad, Fredrik; Espen Ekberg, Trygve Gulbrandsen, Jon Vatnaland Næringslivet mellom marked og politikk Gyldendal Akademisk,
august 2003
82-05-31577-9
Engelstad, Fredrik; Jørgen Svalund, Inger Marie Hagen og Aagoth Elise Storvik Makt og demokrati i arbeidslivet Gyldendal Akademisk,
juli 2003
82-05-31578-7
Slaatta, Tore Den norske medieorden. Posisjoner og privilegier Gyldendal Akademisk,
juli 2003
82-05-30774-1
Skjeie, Hege og Mari Teigen Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk Gyldendal Akademisk,
juni 2003
82-05-31169-2
Tranvik, Tommy og Per Selle Farvel til folkestyret? Nasjonalstaten og de nye nettverkene Gyldendal Akademisk,
mai 2003
82-05-31638-4
Ødegård, Guro og Fredrik Engelstad (red.) Ungdom, makt og mening Gyldendal Akademisk,
mai 2003
82-05-31533-7
Grønmo, Sigmund og Trond Løyning Sosiale nettverk og økonomisk makt Fagbokforlaget,
mars 2003
82-7674-924-0
Christensen, Sverre A; Harald Espeli, Eirinn Larsen og Knut Soger Kapitalistisk demoktrati? Gyldendal Akademisk,
mars 2003
82-7674-31536-1
Bjerkli, Bjørn og Per Selle (red.) Samer, makt og demokrati Gyldendal Akademisk,
februar 2003
82-05-30773-3
Berge, Kjell Lars; Siri Meyer og Tom Are Trippestad (red.) Maktens tekster

Gyldendal Akademisk,
januar 2003

82-05-30735-0
Heidar, Knut og Jo Saglie Hva skjer med partiene? Gyldendal Akademisk,
november 2002
82-05-31315-6
Ellingsæter, Anne Lise og Jorun Solheim (red.) Den usynlige hånd? Gyldendal Akademisk,
november 2002
82-05-30563-3
Gulbrandsen, Trygve; Fredrik Engelstad; Trond Beldo Klausen; Hege Skjeie; Mari Teigen og Øyvind Østerud Norske makteliter Gyldendal Akademisk,
november 2002
82-05-30768-7
Bortne, Øystein; Per Selle og Kristin Strømsnes Miljøvern uten grenser? Gyldendal Akademisk,
november 2002
82-05-30757-1
Selle, Per og Dag Wollebæk Det nye organisasjonssamfunnet. Demokrati i endring Fagbokforlaget,
2002
82-7674-810-4
Knudsen, Jon P. og Hege Skjeie Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt HøyskoleForlaget, 2002 82-7634-486-0
Meyer, Siri og Sissel Myklebust (red.) Kunnskapsmakt Gyldendal Akademisk,
oktober 2002
82-05-30598-6
Holst, Cathrine (red.) Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk Gyldendal Akademisk,
oktober 2002
82-05-30602-8
Rommetvedt, Hilmar Politikkens allmenngjøring og den ny-pluralistiske parlamentarismen Fagbokforlaget,
2002
82-7674-872-4
Slaatta, Tore (red.) Digital makt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning og muligheter Gyldendal Akademisk,
juni 2002
82-05-30678-8
Bakken, Runar; Arne Brinchmann; Heidi Haukelien; Randi Kroken og Halvard Vike Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten Gyldendal Akademisk,
april 2002
82-05-30645-1
Brochmann, Grete; Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge Gyldendal Akademisk,
april 2002
82-05-30616-8
Christensen, Tom og Per Lægreid Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt Universitetsforlaget, 2002 82-15-00316-8
Repstad, Pål Dype, stille, sterke, milde. Religiøs makt i dagens Norge Fagbokforlaget,
januar 2002
82-05-30433-5
Tranøy, Bent Sofus og Østerud, Øyvind (red.) Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring Gyldendal Akademisk,
desember 2001
82-05-28116-5
Eide, Martin (red.) Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati Gyldendal Akademisk,
november 2001
82-05-28120-3
Berven, Nina og Per Selle (red.) Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten Gyldendal Akademisk,
oktober 2001
82-05-28085-1
Dokk Holm, Erling og Siri Meyer (red.) Varene tar makten Gyldendal Akademisk,
mars 2001
82-05-28091-6
Meyer, Siri (red.) Makt og umoral Aschehoug,
2001
82-03-18498-7
Bortne, Øystein; Gunnar Grendstad; Per Selle og Kristin Strømsnes Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn Det Norske Samlaget,
2001
82-521-5613-4
Tranøy, Bent Sofus og Øyvind Østerud (red.) Mot et globalisert Norge? Gyldendal Akademisk,
mars 2001
82-05-28087-8
Meyer, Siri (red.) Avmakt. Skjebne, frigjøring eller maktbase? Gyldendal Akademisk,
november 2000
82-05-28767-8
Lorentzen, Håkon; Per Selle og Dag Wollebæk Frivillig innsats. Sosial integrasjon, demokrati og økonomi Fagbokforlaget,
2000
82-7674-653-5
Meyer, Siri og Thorvald Sirnes (red.) Normalitet og identitetsmakt i Norge Gyldendal Akademisk,
oktober 1999
82-417-1112-3
Engelstad, Fredrik (red.) Om makt. Teori og kritikk Gyldendal Akademisk,
oktober 1999
82-417-1111-5
Skjeie, Hege Vanens makt. Styringstradisjoner i Arbeiderpartiet Gyldendal Akademisk,
september 1999
82-417-1113-1
Østerud, Øyvind Globaliseringen og nasjonalstaten Gyldendal Akademisk,
februar 1999
82-417-0990-0
Østerud, Øyvind; Fredrik Engelstad; Siri Meyer; Per Selle og Hege Skjeie Mot en ny maktutredning Gyldendal Akademisk,
februar 1999

82-417-0989-7

Publisert 18. okt. 2013 12:59 - Sist endret 27. jan. 2016 13:17