Faglige artikler

Forfatter(e) Tittel Utgitt ISBN
Repstad, Pål Hvordan og hvorfor er kirkeeliten radikal? Nytt norsk kirkeblad
2003, 3:4-7
 
Rasch, Bjørn Erik Det politiske landskap Tidsskrift for samfunnsforskning 2003, 1:37-66  
Engelstad, Fredrik Kunnskap, makt og normer i samfunnsvitenskapene, i Knut W. Ruyter (red.): Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn Gyldendal Norsk Forlag,
2003
82-05-30813-6
Høgsnes, Geir Organisasjonseliter - makt og avmakt Sosiologisk tidsskrift 2002, 4  
Engelstad, Fredrik Who's afraid of William Shakespeare? Ekteskap og makt i troll kan temmes, i Jon Haarberg og Anne Birgitte Rønning (red.): Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen Unipax, 2002 82-530-2466-5
Østerud, Øyvind Maktutredningen og det intellektuelle hegemoniet Nytt Norsk Tidsskrift 2002, 1  
Dale-Olsen, Harald Topplønninger i det norske arbeidsliv - store kun i norsk målestokk? Søkelys på arbeidsmarkedet 2002 2:201-210  
Hagen, Inger Marie Ansattes styrerepresentanter Søkelys på arbeidsmarkedet 2002 1:67-76  
Sivensind, Karl Henrik; Håkon Lorentzen; Per Selle og Dag Wollebæk The Voluntary Sector in Norway. Composition, Changes and Causes ISF-rapport 2002:2  
Meyer, Siri Maktens tekster Prosa. Faglitterært tidsskrift 2001, 1  
Østerud, Øyvind Raymond Aron - "det 20. århundres Thukydid" Internasjonal Politikk 2001, 2  
Skjeie, Hege Det kritiske kjendiseri

Nytt Norsk Tidsskrift
2001, 3

 
Meyer, Siri Sjelemesse UKS-Forum for samtidskunst 2001, 1-2  
Østerud, Øyvind Makt og velstand Nytt Norsk Tidsskrift 2001, 1  

Thoresen, Hilde

Opsjoner i arbeidsforhold Søkelys på arbeidsmarkedet 2001, 1:85-92  
Engelstad, Fredrik Expressive Forms as Generators, Transmitters,
and Transformers of Social Power
International
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, vol.
8, pp 5186-5192. Amsterdam: Elsevier.
 
Skjeie, Hege Scandinavian Feminist Debates on Citizenship International Political Science Review,
(October 2000) vol. 21, no. 4
 
Østerud, Øyvind Maktfordeling og rettsliggjøring Nytt Norsk Tidsskrift
2000, 2
 
Østerud, Øyvind Democracy and the transformation of politics Plenumsforedrag på "Seventh Conference of the International Society for the Study of European Ideas" (ISSEI),
Bergen 14.-18. august 2000
 
Engelstad, Fredrik Henrik Ibsen som maktutreder Nytt norsk tidsskrift
2001 3/200
 
Engelstad, Fredrik Hjernekraft får gjerne makt. Kunnskap og makt i arbeidslivet Søkelys på arbeidsmarkedet
18:111-118
 
Østerud, Øyvind Maktutredningen må også handle om EU Apollon 1999, 4  
Østerud, Øyvind Den postnasjonale utfordringen . Mellom globalisert makt og nasjonalt demokrati Nytt norsk tidsskrift 1999, 4  
Engelstad, Fredrik Makt, styring og eierskap Sosiologi i dag
1999, 24:3-32
 
Østerud, Øyvind Nasjonalt demokrati og global kapitalisme Hovedinnlegg ved konferansen "Hva skjer med demokratiet?"
20. september 1999
 
Skjeie, Hege Konstitusjonelle utfordringer i norsk politikk Forberedt kommentar ved konferansen "Hva skjer med demokratiet?"
20. september 1999.
 
Skjeie, Hege Kjønn og politikk Kvinneforskning
1998, 3/4
Publisert 18. okt. 2013 13:58 - Sist endret 26. feb. 2015 12:53