Andre tilknyttede publikasjoner

Forfatter Tittel Utgitt
Konferanserapport "Usynlige grenser - kjønn og makt"

Nettrapport, november 1999

Svalund, Jørgen Arbeid og autonomi. En studie av arbeidstakeres autonomi og konsekvenser av dette for arbeidstempo og medvirkning Hovedoppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO våren 2002
Publisert 18. okt. 2013 14:04 - Sist endret 11. nov. 2013 15:35