Usynlige grenser - kjønn og makt

Norges Forskningsråd ved programmet Kjønn i endring og Makt- og demokratiutredningen arrangerte konferansen "Usynlige grenser - kjønn og makt" i Oslo 11.-12. november 1999. Nedenstående er konferansens program, og de innledninger som er tilgjengelig på nettet er markert i blått. Åpne ved å klikke på programtittel.

Forord

Hege Skjeie

Plenumsforedrag

Makt som grense Jorun Solheim

Parallelle sesjoner

Religion og autoritet. Sesjonsleder Åse Røthing

Liberalfeminismens grenser. Sesjonsleder: Hege Skjeie

Plenum

Bilder som norm/iscenesettelse av kjønn. Ordstyrer Kristin Skjørten

Plenumsforedrag

Rights & Identities: Feminist Debates. Anne Phillips

Legal Rights - Human Rights: Developments in International Law. Kirsten Ketscher

Parallelle sesjoner

Kjønn og makt i akademia. Sesjonsleder Tian Sørhaug

Likestillingsprosjektet: Refleksjon og opposisjon. Sesjonsleder Eva Magnusson

  • Rødstrømperne. Drude Dahlerup
  • De unge innvandrere og likestillingsprosjektet. Annick Prieur
  • En ny feministisk debatt. Christina Smith-Erichsen

Jus, Politikk og makt. Sesjonsleder Fredrik Engelstad

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 14. nov. 2013 12:13