Lederskapsstudien

Makt- og demokratiutredningens forskergruppe presenterer foreløpige resultater fra sin intervjuundersøkelse blant norske toppledere, og du inviteres med dette til å være tilstede på presentasjonen.

Sted: Det Norske Vitenskapsakademi, Drammensveien 78

Tid: Onsdag 26.september kl. 11.00 - 12.30.

Undersøkelsen er gjennomført blant nærmere 2000 toppledere i det norske samfunnet, innenfor ti ulike sektorer: Politikk, offentlig forvaltning, næringsliv, forskning og høyere utdanning, kultur, organisasjoner, politi- og justisvesenet, mediene, forsvaret og Kirken. Intervjuene ble gjennomført av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra Makt- og demokratiutredningen. Det ble oppnådd en svarprosent på 87,5, noe som er meget høyt i internasjonal sammenheng.

Lederne er stilt spørsmål om sosial bakgrunn, utdanning og karriere, sitt syn på ulike politiske stridsspørsmål og på forskjellige sider ved det politiske systemet i Norge. Svarene danner utgangspunkt for analyser av avstand/sammenfall i bakgrunn og synspunkter mellom ulike lederskikt. Viktige spørsmål handler om ulike ledergruppers syn på overnasjonalitet og på hovedtrekk ved det norske politiske system, på den norske velferdsmodellen og på graden av enighet/konflikt i holdningene både til etablerte politiske kompromisser og til nye utfordringer.
Det blir enkel servering.

Påmelding innen torsdag 20.september til sekretariatet for Makt- og demokratiutredningen: maktutredningen@stv.uio.no, tlf. 22 85 62 23 / 22 85 51 93.

Velkommen!

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 5. nov. 2013 14:46