Kronikker og artikler - Side 3

Publisert 25. nov. 2010 13:52

Mindre enn 60% av velgerne fant det bryet verdt å legge veien om valglokalet for å legge en stemmeseddel i urnen under årets kommune- og fylkestingsvalg. Vi må tilbake til 1922 for å finne et kommunevalg med like laber oppslutning. Samtidig ser det ut til at stadig færre mennesker i Norge opplever at det viktige politiske arbeidet foregår i partiene.

Publisert 25. nov. 2010 13:52

"Usynlige grenser - kjønn og makt"

Oslo, 11.-12. november 1999

Nye udfordringer og dilemmaer for de Social-demokratiske skandinaviske velfærdsstater og feminismer

Omformulering af titlen så den passer bedre til min baggrund i politisk videnskab og til det forskningsprogram, som jeg er en del af om ”Køn, demokrati og velfærdsstat i forandring”, men indledningsvis vil jeg godt reflektere over om statsfeminismen har et kulturproblem?

Det rejser to spørgsmål: Hvad er statsfeminisme og hvad forstår vi ved kultur?

Publisert 25. nov. 2010 13:52

FREDAGSKOMMENTAREN 20. desember 2002

Konsensus-kultur har vi pleid å kalle det. Den gamle norske styrings- og forhandlingsmåten, den etablerte miksen av offentlig og privat, med staten som kapitalist og kapitalister som samfunnsstøtter.

Publisert 25. nov. 2010 13:52

Makt- og demokratiutredningens forskergruppe presenterer foreløpige resultater fra sin intervjuundersøkelse blant norske toppledere, og du inviteres med dette til å være tilstede på presentasjonen.

Publisert 25. nov. 2010 13:52

The Nordic Association for Canadian Studies (NACS), in co-operation with the Canadian Embassy, Kommunal og Regionaldepartementet; IMER and Maktutredningen organise a one-day multidisciplinary conference sponsored by NACS and Norges Forskningsråd, on:

Citizenship - self-government - self-determination: A comparison of Aboriginal peoples in Canada and Sami in Norway

Publisert 25. nov. 2010 13:52

Norges Forskningsråd ved programmet Kjønn i endring og Makt- og demokratiutredningen arrangerte konferansen "Usynlige grenser - kjønn og makt" i Oslo 11.-12. november 1999. Nedenstående er konferansens program, og de innledninger som er tilgjengelig på nettet er markert i blått. Åpne ved å klikke på programtittel.