Kronikker og artikler - Side 2

Publisert 25. nov. 2010 13:52

USAs verdensmakt, territorialstatens utbredelse og den tredje verdens framvekst og oppløsning utgjør en trippelrevolusjon i det 20. århundre.

Publisert 25. nov. 2010 13:52

Regjeringsdannelsen i Østerrike har skapt et akutt politisk dilemma. Innad i EU ser det ut til at kritikken av statsledernes reaksjoner vokser. Virkningene for EU-samarbeidet er betydelige, siden dette var første forsøk på å drive en slags "innenrikspolitikk" over statsgrensene. Var dette forsøket velvalgt og vel overveid?