Per Selle
Professor ved Institutt for samanliknande politikk, og seniorforskar ved Rokkansenteret og forskningsleiar på programmet "Demokrati og nye styringsformer" (saman med Erik Oddvar Eriksen).

Cand. polit. 1980, dr. polit. 1986, begge ved Institutt for samanliknande politikk, Universitetet i Bergen

Faglege interesseområde:
Frivillige organisasjonar, politiske parti, offentleg politikk, demokratiteori, kulturteori.

Forskingsinteresser i Makt- og demokratiutgreiinga:
Organisasjonsmakt, statsmakt og i aukande grad marknadsmakt. Særleg ansvar med omsyn til det som har med organisasjonssamfunnet å gjera.

Utvalde publikasjonar:

  • Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten, Nina Berven og Per Selle (red.), 2001
  • Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn, Øystein Bortne, Gunnar Grendstad, Per Selle og Kristin Strømsnes, 2001
  • Frivillig innsats. Sosial integrasjon, demokrati og økonomi Dag Wollebæk, Per Selle og Håkon Lorntzen, 2000
  • Cultural Theory as Political Science Gunnar Grendstad, Per Selle og Michael Thompson, Routledge 1999
  • En stat? Fristillingas fire ansikt, Tore Grønlie og Per Selle, 1998
  • Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000, Per Selle og Kristin Strømsnes, Tano 1996
  • Women in Nordic Politics. Closing the Gap, Lauri Karvonen og Per Selle, Dartmouth 1995
  • Frivillig organisering og demokrati. Det frivillige organisasjonssamfunnet endrar seg 1940-1990, Per Selle og Bjarne Øymyr, Samlaget 1995
Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 18. mars 2019 20:59