Ellen Rømming
Cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap. Siden september 1998 ansatt som sekretariatsleder med ansvar for faglige og administrative oppgaver knyttet til Makt- og demokratiutredningen.

Sekretariatsleder bisto forskergruppen i gjennomføringen av den faglige aktiviteten i utredningen, bidrar i arbeidet med å initiere og utforme prosjekter i tråd med forskergruppens prioriteringer og tar del i vurdering og oppfølging av prosjekter. Sekretariatsleder bisto forskergruppen med utredninger og problemnotater og med å knytte Maktutredningen til nordisk og internasjonal forskning

Sekretariatsleder var redaktør for utredningens nyhetsbrev og hadde ansvar for forberedelse og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer i regi av Makt- og demokratiutredningen.

Sekretariatet for Makt- og demokratiutredningen var også sekretariat for Rådet for utredningen.

Publikasjoner:


 

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 14. nov. 2013 12:06