Aashild Ramberg
Administrative oppgaver knyttet til makt- og demokratiutredningen, herunder kontakt med fagmiljøene, oppfølging av eksterne forskere og forskningsprosjekter, koordinering av møter og konferanser, kontakt med forlag, web-sider.

Aashild Ramberg kan kontaktes vedrørende Makt- og demokratiutredningen på følgende adresse:

Institutt for statsvitenskap, UiO
Postboks 1097 Blindern
0317 OSLO
Tlf.: 22 85 62 23
Faks: 22 85 44 11
E-post: aashild.ramberg@stv.uio.no

 Publisert 25. nov. 2010 13:52